Palabras binarias
Informática para lingüistas

Neste vídeo facemos unha pequena demostración das posibilidades de uso de ChatGPT, a aplicación de intelixencia artificial que está dando moito que falar nas últimas semanas, nalgunhas tarefas relacionadas coa lingüística.

Neste vídeo explicamos os conceptos de palabra ortográfica e elemento gramatical, que aparecen nalgúns sistemas de consulta en corpus, e ilustramos como manexalos á hora de consultar o Corpus de aprendices del español (CAES).

Neste artigo podes ver que é o que diferencia a cada tipo de corpus: corpus de referencia, corpus oral, corpus sincrónico, corpus diacrónico, corpus de aprendices, corpus multilingüe, corpus aliñado etc.