Palabras binarias
Informática para lingüistas

Do 17 ao 21 de xullo de 2023 / 10:00 - 13:00 (Horario de España - CEST)

En liña

15 horas lectivas

20 prazas

120€ (impostos aplicables incluídos).

Idioma: Español

A quen vai dirixido?

 • A estudantes de grao, máster ou doutoramento en lingüística e outras áreas de coñecemento próximas.
 • A calquera lingüista que traballe habitualmente con corpus.

De que trata o taller?

Este taller é unha introdución ao uso do Terminal (ou intérprete de comandos), a pantalla con fondo negro ou branco empregada habitualmente por informáticos. Explicaremos o seu uso desde cero, centrándonos especialmente nos comandos particularmente útiles para realizar tarefas relacionadas coa lingüística de corpus: cambio de codificación de ficheiros, listas de frecuencias, buscas e reemprazos etc.

Que aprenderei?

Aprenderás a traballar co Terminal e a usar diferentes comandos para realizar tarefas relacionadas coa lingüística de corpus.

É necesario ter algún coñecemento previo para realizar o taller?

Este taller é de carácter introdutorio e non é necesario ningún coñecemento previo para realizalo. Solo necesitas saber o que é un corpus lingüístico.

Que necesito para seguir o taller?

Para seguir o taller necesitarás un ordenador con Windows 10, Mac OS X o Linux (calquera distribución), un navegador (Firefox o Google Chrome), o editor Visual Studio Code e unha conexión a Internet capaz de soportar videoconferencia (> 2.5Mbps de descarga y > 1Mbps de subida - Calcular velocidade), auriculares, un micrófono e unha webcam (opcional). Moitos portátiles xa teñen integrados un micrófono e unha webcam que son suficientes para seguir o curso.

Uns días antes do comezo do taller recibirás instruccións para instalar todo o necesario para realizar as prácticas. Durante a primeira sesión resolveremos os problemas que puideran xurdir ao realizar esta instalación.

Quen será o docente que impartirá o taller?

O docente que impartirá o taller é Mario Barcala, director de NLPgo Technologies, S.L. e docente en diferentes cursos, talleres e seminarios para lingüistas. Mario é doutor en computación, especializado en lingüística computacional, e conta cunha ampla experiencia, tanto no desenvolvemento de aplicacións informáticas na área da lingüística como na impartición de talleres para lingüistas.

Organización

O taller consistirá en 15 horas de emisión por videoconferencia, nas que Mario explicará os conceptos pertinentes e guiará aos asistentes na realización de diferentes exercicios prácticos.

Índice de contidos

 1. Preparación: Instalación das ferramentas necesarias e preparación da contorna de traballo
 2. Introdución
 3. Ficheiros e cartafois:
  • Tipos de ficheiros
  • Formatos
  • Estrutura de carpetas
  • Rutas
  • Comandos de ficheiros e carpetas
  • Exercicios
 4. Contenido de los ficheros
  • Codificación de caracteres
  • Comandos de conenido dos ficheiros
  • Entrada e saída estándar
  • Tubaxes
  • Exercicios
 5. Expresións regulares
 6. Manexo de corpus: Traballo con texto plano (palabras ortográficas) e texto analizado (elementos gramaticais) en diferentes formatos (TXT, CSV e XML)
 7. Conclusiones
 8. Bibliografía