Palabras binarias
Informática para lingüistas

Fe de erratas

No vídeo dise que OpenAI é unha organización sen ánimo de lucro e, se ben é certo que naceu desa maneira en 2015, a súa forma legal cambiou e, na actualidade, xa é con ánimo de lucro.