Palabras binarias
Informática para lingüistas

A organización básica da información nun ordenador baséase no emprego de cartafois e ficheiros. Neste artigo explicamos os conceptos de cartafol e ficheiro e a tipoloxía dos ficheiros.